Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 ann******** 4.335.180đ
2 keo******** 3.631.500đ
3 tua******** 600.000đ
4 min******** 600.000đ
5 Cho******** 441.600đ
6 Kho******** 400.100đ
7 anh******** 400.000đ
8 Shi******** 376.000đ
9 Han******** 300.000đ
10 kha******** 300.000đ